W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości związane z otwarciem Konsulatu Honorowego Finlandii oraz mianowaniem Konsula Honorowego Finlandii w Łodzi. Konsulem Honorowym została Pani prof. dr. hab. Elżbieta Jung, specjalizująca się w historii filozofii średniowiecznej,  wykładowca na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. To właśnie tam siedzibę ma konsulat. W uroczystościach wzięła udział m.in. Ambasador Finlandii w Polsce Pani Hanna Katariina Lehtinen oraz przedstawiciele władz miasta i województwa.

Warto wspomnieć, że Łódź miała już Konsula Honorowego Finlandii. Był nim łódzki przemysłowiec, Robert Geyer, którego zastrzelili Niemcy w 1939r.
Zdjęcia: Piotr Łuczyński

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email