Ok. 1008 roku Olof Skätkonung przyjmuje chrzest w Västergötlandzie
ok. 1250 roku Jarl Birger zakłada Sztokholm
1397 – Szwecja, Dania i Norwegia jednoczą się w ramach Unii Kalmarskiej (Finlandia była wówczas częścią Szwecji)
1520 – Krwawa łaźnia podczas której wymordowano szwedzkich szlachciców i mieszczan
6 czerwca 1523 – Gustaw Eriksson, jeden z nielicznych, który uniknął śmierci podczas krwawej łaźni na sztokholmskim rynku, po pokonaniu i wyparciu ze Szwecji wojsk duńskich, koronowany został na króla jako Gustaw Waza
1527 – Reformacja, państwo przejmuje część dóbr kościelnych
1544 – wprowadzenie monarchii dziedzicznej, tron dla męskich potomków Gustawa Wazy
1570 – zakończenie I wojny północnej
1617 – wprowadzenie kary śmierci za nawrócenie na katolicyzm
1618 – w Niemczech wybucha wojna 30-letnia
1630 – Gustaw II Adolf wraz z kanclerzem Axelem Oxenstiern pod pretekstem walk religijnych postanawiają włączyć Szwecję do wojny 30-letniej po stronie protestantów. Szwecja odniosła w tej wojnie kilka dużych sukcesów militarnych ale miały też one swoją cenę – w bitwie pod Lützen zginął Gustaw II Adolf
1633 – Jedyne dziecko Gustawa II Adolfa, córka Krystyna w wieku 6 lat zostaje królową. Niechęć królowej do małżeństwa sprawiła, że jej kuzyna Karola Gustawa, podniesiono do godności dziedzicznego księcia. Krystyna przeszła na katolicyzm, abdykowała i osiadła w Rzymie
1648 – Pokój Westfalski przyznaje Szwecji nowe terytoria
1654 – Koronacja Karola X Gustawa (1654 – 1660 ). U szczytu potęgi swojego kraju, podbił Danię, przeprowadziwszy wojska przez zamarznięte wody Wielkiego Bełtu
1658 – Armia Szwedzka przekracza Wielki Bełt i zdobywa nowe tereny na mocy pokoju w Roskilde
1680 – Karol XI daje początek epoce autokratycznych rządów, ograniczone zostają wpływy szlachty
1697 – pożar na zamku Tre Konor, który zniszczył większą część budowli, koronacja 15-letniego Karola XII
1700 – Dania, Polska i Rosja zawierają przymierze przeciwko Szwecji. Karol XII przygotowuje się do wojny
1707 – po pokonaniu Polski i Danii Karol XII wkracza do Rosji
1709 – Szwedzkie wojska zostają pokonane pod Połtawą. Klęska Szwecji zapoczątkowuje schyłek szwedzkiego mocarstwa
1719 – wchodzi w życie nowa konstytucja, która dużą część uprawnień przenosi z króla na parlament. Z monarchii absolutnej, Szwecja staje się monarchią konstytucyjną
Szwedzka „epoka wolności” zbiegła się z oświeceniem – czasem wielkich osiągnięć w kulturze i nauce oraz ogromnego rozwoju przemysłu. Do najbardziej znanych Szwedów tego okresu należeli m.in.: Carl von Linné (Linneusz) i Emanuel Swedenborg – naukowiec, myśliciel i pisarz. W Sztokholmie rozwija się produkcja tkanin a na Kungsholmen powstaje pierwszy szpital w Szwecji
1772 – po koronacji, Gustaw III dokonuje bezkrwawego zamachy stanu podczas którego aresztowano członków Rady Królewskiej a Gwardia i inne jednostki wojskowe przysięgły wierność królowi. Absolutyzm został przywrócony
1786 – utworzona została Akademia Szwedzka
1790 – Trwa wojna z Rosją. Szwedzka flota zadaje klęskę Rosjanom pod Svenskund
1792 – Gustaw III ginie w zamachu podczas balu maskowego w operze zabity przez kapitana gwardii Jacoba Johana Anckarströma. Mimo maski, którą nosił, Gustaw III był na balu łatwy do rozpoznania, nosił bowiem znaki dwóch zakonów rycerskich. Zabójstwo króla odbiło się echem w całej ówczesnej Europie, po latach zainspirowało Giuseppe Verdiego do napisania opery Bal maskowy. Po śmierci Gustawa III, władzę przejął jego syn – Gustaw IV Adolf. Za jego panowania Szwecja została wciągnięta w wojny napoleońskie
1808-1809 – wojna z Rosją po której zakończeniu Szwecja traci zwierzchność nad Finlandią. Gustaw IV Adolf abdykuje
1809 – przyjęta zostaje nowa konstytucja, która dokonała podziału władzy między króla, rząd i parlament
1810 – parlament wybiera na króla Jeana-Baptiste Bernadotte’a – jednego z marszałków Napoleona, który przybiera imię Karola Jana
1813 – szwedzka armia pod dowództwem Karola Jana bierze udział w kampanii przeciwko Napoleonowi. Bitwa pod Lipskiem kończy się porażką Francji, Dania musi przekazać Szwecji Norwegię. Unia obydwu krajów przetrwała od 1814 do 1905 roku
Jest to również okres długiego pokoju w Szwecji. Rośnie liczba ludności co prowadzi do zubożenia społeczeństwa i bezrobocia, a co za tym idzie imigracji. Od lat 50 XIX wieku do 30 XX wieku z kraju wyjechało około 1,5 miliona osób, większość do Ameryki
1842 – wchodzi zarządzenie o utworzeniu szkół podstawowych we wszystkich parafiach
1905 – Parlament rozwiązuje unię z Norwegią
1921 – wprowadzono powszechne prawo wyborcze
1936 – partie socjaldemokratyczne i rolników tworzą koalicję, która opracowała założenia tzw. Państwa dobrobytu. Socjaldemokratyczny premier Per Albin Jansson (1885-1946) przypisywał takie państwo społeczeństwu wrażliwemu na kwestie socjalne , w którym wszyscy są zabezpieczenie finansowo. Reformy wprowadzone w ramach założeń tej polityki obejmowały m.in. zasiłki dla bezrobotnych, płatne urlopy wypoczynkowe i macierzyńskie a w ich wyniku w latach 30 i 40 XX wieku bieda w Szwecji praktycznie przestała istnieć
1939 – koalicyjny rząd Szwecji deklaruje, podobnie jak podczas I wojny światowej, neutralność w II wojnie światowej. Dzięki zręcznej dyplomacji i szczęściu Szwecji udaje się nie angażować w konflikt, jednak ustępstwa do jakich zostaje zmuszona, spotykają się z krytyką w kraju i za granicą
1974 – wprowadzona zostaje nowa konstytucja, która odbiera monarsze realną władzę a zespół ABBA wygrywa festiwal Eurowizji
1980 – nowa konstytucja przyznaje kobietom prawo sukcesji do tronu
1986 – premier Olof Palme ginie w zamachu w Sztokholmie
1995 – Szwecja przystępuje do Unii Europejskiej po referendum zakończonym minimalną przewagą zwolenników projektu
2000 – rozdział kościoła od państwa
2003 – we wrześniu zabita zostaje minister spraw zagranicznych Anna Lindh. Dramatyczne wydarzenie ma miejsce podczas zakupów w centrum handlowym. Po otrzymaniu ciosów i przewieziona do szpitala, umiera z powodu zbyt rozległych ran. W wyniku dochodzenia aresztowany i oskarżony i skazany na dożywocie zostaje 25-letni pacjent szpitala psychiatrycznego Mijailo Mijailovic. Motywów morderstwa nie udało się ustalić.

Opracowano na podstawie:
Przewodnik: Sztokholm, wyd. Wiedza i Życie Warszawa 2001;
The Rough Guide to Scandinavia, 7th edition, wyd. Rough Guides 2006, www.roughguides.com
Strona internetowa Wikipedii – www.wikipedia.pl
Strona internetowa Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce – www.swedenabroad.com/Start____17949.aspx

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email