Od 23 stycznia na polskim ukaże się książka Sune Perssona „Białe Autobusy. Pakt z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania więźniów obozów koncentracyjnych.” Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.

Na początku 1945 roku, gdy było już jasne, że upadek hitlerowskich Niemiec jest kwestią kilku najbliższych miesięcy, rząd neutralnej Szwecji postanowił przeprowadzić akcję humanitarną, która miała przynieść ocalenie więźniom obozów koncentracyjnych. Obawiając się, że Hitler wyda rozkaz zgładzenia tam uwięzionych, zanim obozy zostaną wyzwolone przez aliantów, rozmowy z Heinrichem Himmlerem w sprawie uwolnienia więźniów, zwłaszcza tych pochodzących ze Skandynawii, podjął Szwedzki Czerwony Krzyż i rząd Danii. Głównym negocjatorem był hrabia Folke Bernadotte. Jego misja trwała dwa miesiące, a w jej efekcie uratowano około 17 tysięcy osób, przetransportowanych następnie na terytorium neutralnej Szwecji.

Nazwa ekspedycji wzięła się od charakterystycznych, pomalowanych na biało autobusów, oznaczonych jedynie symbolem czerwonego krzyża na dachu (co miało uchronić je przed atakami nazistów), którymi w konwoju życia przewożono uwolnionych więźniów.

Była to największa akcja humanitarna przeprowadzona na terytorium Trzeciej Rzeszy w czasie II wojny światowej. Historia, do dziś pozostaje szerzej nieznana, mimo niezwykłości całego przedsięwzięcia i skali niebezpieczeństw, jakie się z nią wiązały.

Książka stanowi pierwszą tak pełną relację z tej operacji, ujawnia kulisy tajnych negocjacji prowadzonych przez hrabiego Bernardotte, a także zeznania naocznych świadków i uczestników wydarzeń.

Sune Persson – wykładowca i profesor (emerytowany) na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja). Pierwsze wydanie jego pracy zostało opublikowane w Szwecji w 2002 roku (Jedziemy do Szwecji: Białe Autobusy w 1945 roku) i spotkało się z wieloma pozytywnymi opiniami krytyków oraz bardzo dobrym przyjęciem przez czytelników. Polska edycja jest oparta na skróconej, angielskiej wersji książki.

Na podstawie:
http://conowegowpwn.blogspot.se/2013/01/biae-autobusy.html
  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email