Konferencja „Bezgraniczni Ludzie” , która odbędzie się w dniach 13-14 października 2011 jest  wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

Organizatorzy konferencji, która odbędzie się w przeddzień 60 rocznicy przyjęcia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i 50 rocznicy podpisania Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości, dedykują ją wybitnemu Norwegowi Fridtjofowi Nansenowi, pierwszemu Komisarzowi Ligii Narodów ds. Uchodźców, który stał się symbolem pomocy humanitarnej na całym świecie.

Konferencja będzie poświęcona „bezgranicznym ludziom” – ludziom wyrzuconym ze swojej ziemi lub zmuszonym do ucieczki w obawie przed prześladowaniem oraz tym, którzy jak Fridtjof Nansen lub Sergio Vieira de Mello, próbują tworzyć rozwiązania oraz pomagać uchodźcom i bezpaństwowcom w znalezieniu bezpiecznego schronienia i rozpoczęciu nowego, zwykłego życia.

W wydarzeniu weźmie udział wielu wybitnych intelektualistów, polityków i ekspertów, którzy podejmą próbę opisu politycznych i kulturowych źródeł konfliktów oraz warunków i kontekstów niesienia pomocy humanitarne oraz spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych działań w obszarze praw człowieka i uchodźców.

Specjalnym wydarzeniem konferencji będzie uroczystość wręczenia Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), przyznawanej po raz ósmy osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw religii i kultur.

Na program konferencji składają się wykłady, prezentacje i analizy oraz debaty i sesje dyskusyjne otwarte dla przedstawicieli środowisk akademickich, politycznych i kulturalnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz mediów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 października 2011.

Ambasada Norwegii jest Partnerem konferencji.
Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia Villa Decjusza.  

 
Na podstawie:
Ambasada Królestwa Norwegii
http://www.amb-norwegia.pl

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email
Data dodania: 2 października 2011 | Kategoria: Inne, Polityka, Wydarzenia w Polsce | Tagi: , , , , , ,