Uniwersytet Warszawski, Komisja Europejska oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zapraszają na wykład Następcy Tronu Norwegii Księcia Haakona nt. wyzwań dla rozwoju pt. „Rozwój i godność ludzka” 8 grudnia 2011 r. o godz. 10:00. Liczba miejsc ograniczona.

Miejsce:
Uniwersytet Warszawski, Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wykład jest częścią inicjatywy „Wykładów Kapuścińskiego”, wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej oraz  Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).  Dotychczas, w ramach „Wykładów” zorganizowano 32 spotkania na uniwersytetach Unii Europejskiej promujące wiedzę o rozwoju i pomocy rozwojowej.

Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się briefing z udziałem Księcia Haakona dla dziennikarzy.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie.

Potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie: potwierdzenia@uw.edu.pl  do 5 grudnia 2011 r. Liczba miejsc ograniczona.

Książę Haakon został mianowany Ambasadorem Dobrej Woli UNDP w 2003 roku. Jest zaangażowany w upowszechnianie wiedzy nt. pomocy rozwojowej oraz poprawę skuteczności tej pomocy. W ramach wykonywania swojej funkcji Ambasadora wizytował projekty rozwojowe m. in. w Mongolii, Sierra Leone, Gwatemali i w Nepalu. Podczas wykładu w Warszawie Książę Haakon podejmie pytanie, w jaki sposób każdy może włączyć się w ochronę godności ludzkiej i walkę z biedą na świecie. Na podstawie swoich wizyt w krajach rozwijających się przedstawi wnioski nt. niezbędnych działań dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – zobowiązań wszystkich państw członkowskich ONZ do znaczącej poprawy jakości życia w krajach rozwijających się.

Wykład Księcia Haakona zapowiada Europejskie Dni Rozwoju, które odbędą się w Warszawie w dniach 15-16 grudnia 2011 r. z hasłem przewodnim „Rozwój i Demokracja”.

Więcej informacji pod adresem: www.undp.org.pl 


Na podstawie
Ambasada Królestwa Norwegii
http://www.amb-norwegia.pl/news_and_events/komunikaty/Ksi-Haakon-z-wykadem-w-Warszawie/

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email