Szwedzka Nagroda Bałtycka ( Swedish Baltic Sea Water Award ) przyznawana jest w uznaniu szczególnych zasług dla poprawy stanu wód Morza Bałtyckiego. To prestiżowe wyróżnienie nagradza innowacje, zaangażowanie i działania mające na celu wspieranie tej szczytnej misji.

Ta regionalna nagroda w wysokości 250 000 tys. koron szwedzkich przyznawana jest dorocznie przez szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako wyraz uznania wysiłków osób, przedsiębiorstw, organizacji oraz władz. Spośród nadesłanych nominacji wyznaczona przez MSZ kapituła nagrody wyłania zwycięzcę, który pochodzić może z jednego z następujących krajów: Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji.

Administratorem Szwedzkiej Nagrody Bałtyckiej jest Instytut Szwedzki w Sztokholmie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę www.si.se/sbswa gdzie może zgłaszać kandydatów. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w języku angielskim. Nie są akceptowane nominacje własne. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do dnia 30 września br
W razie pytań należy kontaktować się  pod adresem: balticseawateraward@si.se.

Podczas wyłaniania laureatów szczególny nacisk kładziony jest na fakt, iż ich praca powinna mieć znaczący i wymierny wpływ na poprawę stanu wód Bałtyku. Więcej informacji na stronach internetowych Instytutu Szwedzkiego.
Na podstawie:
Ambasada Szwecji w Warszawie
http://www.swedenabroad.com/News____57349.aspx?slaveid=129948

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email