Polscy uczniowie mają szansę na udział w prestiżowym konkursie dotyczącym ochrony zasobów wodnych o Sztokholmską Nagrodę Wodną dla Młodzieży (The Stockholm Junior Water Prize). Krajowy etap konkursu pod nazwą Polish Junior Water Prize organizuje Klub Gaja.

Konkurs – dla uczniów w wieku 15-20 lat – ma na celu rozwijanie zaangażowania młodych osób w poprawę środowiska wodnego, w perspektywie lokalnej, regionalnej lub globalnej. Prace konkursowe mogą odwoływać się do nauk przyrodniczych lub badań społecznych, ale mogą również dotyczyć takich dziedzin, jak sport, zdrowie, sztuka, muzyka czy teatr.

Konkurs Polish Junior Water Prize jest elementem programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, który zachęca Polaków do opieki i ochrony polskich rzek, do poznania i pielęgnowania ich wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Założenia sztokholmskiego konkursu wpisują się w założenia programu Zaadoptuj rzekę, który jest kierowany do wszystkich obywateli, także młodzieży, a ta  z powodzeniem podejmuje inicjatywy dla akwenów w najbliższej okolicy. Prowadzi, na przykład, monitoring ich wód, bada ich historię czy zastanawia się nad ich przyszłością – wyjaśnia Paweł Grzybowski z Klubu Gaja, koordynator programu Zaadoptuj rzekę.

Laureat (osoba indywidualna lub grupa do trzech osób) wyłoniony na etapie krajowym weźmie udział w Światowym Tygodniu Wody w Sztokholmie, gdzie wręczany jest tzw. Wodny Nobel. Jeśli wygra konkurs na etapie międzynarodowym zdobędzie 5 000 dolarów i statuetkę z niebieskiego kryształu.

Praca konkursowa musi spełniać wymogi naukowe: poparte eksperymentami, statystykami i spójną metodologią i wskazywać, że proponowany projekt jest możliwy do wykorzystania w praktyce.

Klub Gaja zachęca do nadesłania w ramach konkursu Polish Junior Water Prize w formie pisemnej formularza zgłoszeniowego o przystąpieniu do konkursu do dnia 20 grudnia 2013 roku.

Nagroda The Stockholm Junior Water Prize została ustanowiona w 1997 r. Dzięki niej, co roku, tysiąc uczniów z ponad 30 krajów opracowuje zagadnienia związane z ochroną wody. W ten sposób młodzi zdobywają nową wiedzę i umiejętności praktyczne, które mogą zaważyć na wyborze ich przyszłej kariery zawodowej w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Patronką konkursu jest szwedzka Księżniczka Wiktoria.

Na podstawie:
http://www.zaadoptujrzeke.pl/

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email