Według opublikowanych statystyk DAC – Komitetu ds. Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Szwecja nadal znajduje się w czołówce krajów udzielających pomocy, mimo że ogólna wysokość dotacji uległa w 2012 zmniejszeniu.

Wśród liderów opublikowanego rankingu oprócz Szwecji znalazły się takie kraje jak Dania, Luksemburg, Holandia i Norwegia – tylko im udało się zrealizować wyznaczony przez ONZ cel w postaci udzielenia wsparcia na poziomie 0,7% dochodu narodowego brutto. Najwyższym bezwzględnym poziomem udzielonego wsparcia mogły się w minionym roku pochwalić Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy.

Wysokość udzielonego przez Szwecję wsparcia w 2012 roku osiągnęła 35,5 miliarda koron, co odpowiada 0,99% dochodu narodowego brutto.

– Szwecja z nawiązką realizuje swoje międzynarodowe zobowiązania. Istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania innych krajów udzielających pomocy, by osiągnąć wyznaczone cele – mówi Gunilla Carlsson, Minister ds. Współpracy Rozwojowej Szwecji.

Z danych statystycznych wynika, iż całkowita pomoc udzielona krajom najuboższym zmalała w 2012 o 4%. Pomoc udzielona przez kraje Unii Europejskiej zmniejszyła się zaś o 7%. Do krajów UE, które w minionym roku najbardziej ograniczyły poziom udzielanej pomocy należą borykające się z kryzysem Hiszpania, Włochy, Grecja i Portugalia.

W przypadku Szwecji spadek poziomu udzielonej pomocy ukształtował się w roku 2012 na poziomie 3%.

 

Na podstawie
Ambasada Szwecji w Warszawie
http://www.swedenabroad.com/warszawa

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email