Przed kilkoma tygodniami opublikowano rezultaty międzynarodowego badania opinii publicznej Transatlantic Trends.

Badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Turcji oraz w dwunastu krajach europejskich, w tym po raz pierwszy w Szwecji. Celem badania było zebranie informacji na temat nastawienia do siebie i wiedzy o sobie poszczególnych narodów. Aby zdobyć tę wiedzę, w każdym z krajów przepytano ok. 1000 osób, które ukończyły 18 lat.

Ciekawe rezultaty przyniosły odpowiedzi Szwedów. Okazało się mianowicie, że spośród wszystkich krajów, w których przeprowadzono badanie to Szwedzi największym zaufaniem darzą sposób, w jaki ich kraj sprawuje politykę zagraniczną. To Szwecja jest krajem, w którym obywatele w najmniejszym stopniu czują się osobiście dotknięci przez światowy kryzys. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Szwedzi w większym stopniu popierają obecność wojsk w Afganistanie oraz konieczność interwencji w celu ochrony ludności cywilnej w Libii, jak również sposób, w jaki rząd działał w tej kwestii. Szwedzi wykazują także większą niż przedstawiciele innych badanych nacji wiarę w pokój i stabilizację na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

To oczywiście jedynie wybrane tematy jakie były przedmiotem badań. Więcej informacji oraz raport z badania Transatlantic Trends można znaleźć na stronie sondażu. http://trends.gmfus.org/

 

Na podstawie
Ambasada Szwecji w Warszawie:
http://www.swedenabroad.com/Start____17949.aspx
 

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email
Data dodania: 16 października 2011 | Kategoria: Inne, Polityka, Wydarzenia w Skandynawii | Tagi: , , , , , ,