„Tabu w sztuce dla dzieci” to nowy projekt, który rozpocznie się 1 października i w ramach którego odbędzie się seria spotkań i wykładów. Projekt obejmie swoim zasięgiem Gdańsk, Poznań i Warszawę i potrwa do 11 grudnia.

Śmierć, choroba to tematy poruszane w opowieściach dla dzieci H. Ch. Andersena w XIX w. Seks, przemoc w rodzinie, rozwód rodziców w europejskiej literaturze dla dzieci pojawiły się w ostatniej dekadzie. W polskiej literaturze to tematy tabu, właściwie w ogóle ich nie, a jak już się pojawią nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy.

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom przestrzeni na kreatywną pracę z tabu, a polskim rodzicom wskazanie narzędzi do rozmowy z dziećmi na „zakazane” tematy.

Program Projektu

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 5-12 lat, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, artystów i instruktorów pracujących z dziećmi.

Miejsce i czas

Gdańsk – Nadbałtyckie Centrum Kultury
1 października: otwarcie wystawy
1-16 października: wystawa
15-16 października: warsztaty i wykłady, uroczysty finisaż

Warszawa – Fundacja Atelier
22-23 października: otwarcie wystawy, warsztaty i wykłady
5-6 listopada: warsztaty i wykłady
19-20 listopad: warsztaty i wykłady
22 października – 20 listopada: wystawa

Poznań – Centrum Kultury „Zamek”
25-26 listopada: otwarcie wystawy, warsztaty i wykłady
26 listopada – 11 grudnia: wystawa

Wystawa książek i ilustracji
Wystawa składa się z książek z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Portugalii, Bułgarii i Austrii, zarówno przetłumaczonych i wydanych po polsku, jak i tych jeszcze nieprzetłumaczonych.

Warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone przez polskich artystów
Bezpłatne warsztaty dla dzieci towarzyszące wystawie. W każdej grupie może wziąć udział 15 osób.

Warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy (prowadzone przez psychologów/
psychiatrów/edukatorów)
Wykładowcy z Polski i innych krajów europejskich biorących udział w projekcie poprowadzą warsztaty dotyczące radzenia sobie z tematami tabu w pracy z dziećmi.

Spotkania z autorami lub/i ilustratorami wystawianych książek.

Elementem dodatkowym wzbogacającym wystawę i warsztaty będą spotkania z autorami i ilustratorami z ośmiu krajów, którzy samodzielnie przybliżą uczestnikom swoje prace. Wykłady są ogólnodostępne, ale głównym odbiorcą są rodzice jako ci, którzy wybierają książki dla swoich pociech.

Zaproszeni zostaną też polscy autorzy, ilustratorzy i wydawcy, tworząc możliwość wymiany doświadczeń ze skandynawskimi i europejskimi kolegami.

 
Więcej informacji na stronie projektu
http://www.tabuwsztucedladzieci.blogspot.com/

  • RSS
  • Facebook
  • PDF
  • email