Essen (Niemcy), Lublana (Słowenia), Nijmegen (Holandia), Oslo (Norwegia) i Umeå (Szwecja) to piątka finalistów konkursu na Zieloną Stolicę Europy 2016. Tytuł przyznawany jest co roku jednemu z europejskich miast w uznaniu jego osiągnięć w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Po raz pierwszy od ustanowienia nagrody mogły się o nią ubiegać miasta powyżej stu tysięcy mieszkańców. Poprzednio takie prawo przysługiwało jedynie miastom liczącym co najmniej dwieście tysięcy mieszkańców.

Finaliści zostali wybrani spośród dwunastu miast zgłoszonych z całej Europy. Niezależny panel ekspertów dokonał oceny każdego zgłoszenia na podstawie następujących wskaźników:

 • zmiana klimatu: sposoby jej łagodzenia i przystosowywania się do niej
 • transport lokalny
 • miejskie tereny zielone o zrównoważonej gospodarce gruntami
 • przyroda i różnorodność biologiczna
 • jakość powietrza
 • jakość środowiska akustycznego
 • wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami
 • gospodarka wodna
 • oczyszczanie ścieków
 • ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie
 • wydajność energetyczna
 • zintegrowany system zarządzania środowiskowego

Przedstawiciele miast-finalistów 23 czerwca 2014 r. jury w Kopenhadze, obecnej Zielonej Stolicy Europy, swoje wizje i potencjał, jakim dysponują, aby stać się wzorem do naśladowania dla innych miast. Dzień później, na uroczystej ceremonii wręczenia nagród w Kopenhadze zostanie ogłoszony zwycięzca.

Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę „Zielona Stolica Europy”, tytuł ten przyznano sześciu miastom. Pierwszą edycję konkursu wygrał Sztokholm, kolejnymi zwycięzcami były: Hamburg w 2011 r., Vitoria-Gasteiz w 2012 r. i Nantes w 2013 r. Obecnie tytuł ten dzierży Kopenhaga, która przekaże go w 2015 r. Bristolowi.

Społeczeństwo Europy składa się dziś w przeważającej części z mieszkańców miast: ponad dwie trzecie Europejczyków mieszkają w małych i większych miastach. Wiele zagrożeń dla środowiska, przed którymi staje nasze społeczeństwo, powstaje na terenach miejskich. Jednak to właśnie mieszkańcy miast wykazują się zaangażowaniem i innowacyjnością, które są niezbędne, by sprostać tym wyzwaniom. Nagroda Zielonej Stolicy Europy została pomyślana jako inicjatywa mająca na celu docenienie wysiłków, zachęcenie miast do podejmowania kolejnych działań oraz stworzenie możliwości pokazania najlepszych praktyk i ich wymiany w gronie miast europejskich.

Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również zwiększa popularność i atrakcyjność miasta – laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Więcej informacji:

www.europeangreencapital.eu

Na Facebooku www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter @EU_GreenCapital

LinkedIn European Green Capital Award

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm

 • RSS
 • Facebook
 • PDF
 • email